Tên sản phẩm: Fisher 440T

Hàng Ship từ USA

Trạng thái: Còn hàng

Giá: 9,000,000 VND

Mô tả: The Fisher 440T Vintage Stereo radio FM Receiver máy đẹp hoạt động thu phát tốt ... chạy 4 sò sắt RCA chuyên tri những loại loa cứng đầu

Fisher 440T Fisher 440T Fisher 440T Fisher 440T Fisher 440T

Sản phẩm nổi bật