Tên sản phẩm: The Fisher 440 T

Hàng Ship từ USA

Trạng thái: Còn hàng

Giá: 9,000,000 VND

Mô tả: The Fisher 440T Vintage Stereo radio FM Receiver máy đẹp hoạt động thu phát tốt ...
chạy 4 sò sắt RCA chuyên tri những loại loa cứng đầu

The Fisher 440 T The Fisher 440 T The Fisher 440 T The Fisher 440 T The Fisher 440 T

Sản phẩm nổi bật